menu

love new life

040verloskunde

logo 040verloskunde

In 't kort

 • hoogste kwaliteit van verloskundige zorg
 • persoonlijke en individuele begeleiding op maat
 • 24 uur per dag bereikbaar
 • echo op praktijk
 • ruime openingstijden incl avond
 • 5 spreekuurlocaties
 • goede samenwerking met ziekenhuizen
 • goede samenwerking met kraamzorg en consultatiebureaus

Kwaliteit

Het krijgen van een kindje is een unieke en heel bijzonder ervaring in je leven. Daarom vinden wij het heel belangrijk dat je goed begeleid wordt tijdens deze periode. Wij vinden dat iedere vrouw recht heeft op verloskundige zorg van de hoogste kwaliteit.

Ben je tevreden dan horen wij dat natuurlijk heel graag, maar belangrijker nog vinden wij het dat je het ons laat weten als er iets niet naar verwachting gaat! Bespreek dit zo snel mogelijk, zodat we er snel iets aan kunnen doen. We vinden het belangrijk dat je een fijn en vertrouwd gevoel bij ons hebt.
Wij zijn continu bezig om onze zorg te evalueren en te optimaliseren.
Aangezien wij de kwaliteit van onze zorg hoog willen houden, ontvang je een enquête van ons. Hierop kun je ons laten weten wat je van de zorgverlening door onze praktijk vond. Ook op- of aanmerkingen kun je hierop kwijt. Wij stellen het op prijs als je ons door jouw ervaring de kans geeft om onze zorg aan toekomstige zwangeren nog beter te maken.
KNOV voorwaarden 

Kwaliteitsregistraties

Onderstaand vind je een overzicht van de kwaliteitsborgen waar alle verloskundigen aan voldoen die bij 040verloskunde werken.

BIG

De overheid borgt met het BIG register het minimale niveau aan kennis en vaardigheden dat van een beroepsbeoefenaar in de zorg mag worden verlangd. Door inschrijving in het BIG register is een verloskundige bevoegd om haar beroep uit te oefenen. Eis voor (her)registratie is dat zij haar deskundigheid en vaardigheden op peil houdt.

Kwaliteitsregister Verloskundigen

Inschrijving in het Kwaliteitsregister Verloskundigen geeft aan dat de verloskundige actief is en gedurende een afgesproken periode volgens de norm van de beroepsgroep heeft geïnvesteerd in het verwerven van kennis en vaardigheden door het volgen van trainingen en bijscholing. Alle verloskundigen van 040verloskunde zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Verloskundigen.

Echoregister

De Koninklijke Organisatie voor Verloskundigen (KNOV) hanteert een echoregister. Echoscopisten die zijn ingeschreven in dit register voldoen aan de (opleidings)eisen om echo’s te verrichten. De echoscopisten van 040verloskunde staan ingeschreven in dit register en zijn bevoegd tot het uitvoeren van eerstelijns echoscopieën.

Zorgverzekeraars 

040verloskunde voldoet aan de eisen die door zorgverzekeraars aan een verloskundigenpraktijk worden gesteld, daarom hebben wij contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Verloskundige zorg wordt vergoed vanuit het basispakket.

Klachtencommissie

De verloskundigen van 040verloskunde streven naar een optimale zorgverlening. Mede door de feedback van onze cliënten kunnen wij dit zo houden en zo nodig verbeteren. Mocht het voorkomen dat je onverhoopt niet tevreden bent over onze zorg of dat je je niet goed voelt bij je verloskundige, dan vragen wij je dat aan ons kenbaar te maken. Zwanger zijn is al spannend genoeg! Daarom doen we er alles aan om jou en je kindje goed te begeleiden. Het is prettig als het contact met de verloskundige en andere professionals in onze praktijk deskundig en aangenaam verloopt. Hopelijk kunnen we middels een goed gesprek de onvrede bij je wegnemen. Toch kan het voorkomen dat je een klacht hebt.
 

1. Bespreek je klacht met je verloskundige
Zit je met vragen? Of twijfels? Ben je ergens ontevreden over? Vertel het ons. We nemen graag de tijd om rustig met je te praten.
 

2. Schakel onze klachtenfunctionaris in
Lukt het niet om er samen met ons uit te komen? Of wil je hulp bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Zij (of hij) is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt je graag verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

De externe klachtenfunctionaris van het CBKZ is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag (van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur) via 088 - 0245123. Je kunt ook een mail sturen naar klachtverloskunde@cbkz.nl.  Kijk voor meer informatie op www.klachtverloskunde.nl.

Privacy en persoonsgegevens

Wij informeren je graag over de verwerking van je persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

 • Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 20 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

 

Meer informatie

 

Verloskundige

040verloskunde

telefoon: 040 241 98 41 - spreekuurtijden
online: contactformulier
24/7 team roze: 06 107 209 08
24/7 team blauw: 06 301 551 21

Spreekuurlocaties


Eindhoven Noord - Pisanostraat 4

Eindhoven Zuid - Biesven 1

Aalst - Raadhuisstraat 6b

Waalre - Bergstraat 26

Catharinaziekenhuis - route 77 - Michelangelolaan 2

disclaimer | ©2004-2021 040verloskunde