menu

love new life

040verloskunde

logo 040verloskunde

In 't kort

  • 040verloskunde sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade.
  • 040verloskunde is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatie.
  • informatie op deze website dient niet ter vervanging van een consult of behandeling bij een verloskundige of arts

Disclaimer


Over de informatie op deze website

De op deze website getoonde informatie wordt door 040verloskunde met constante zorg en aandacht samengesteld. 040verloskunde sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voorvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

De informatie is gericht op de cliënten van onze praktijk en dient niet ter vervanging van een consult of behandeling bij een verloskundige of arts, maar is slechts een bron van algemene informatie. Aan de geboden informatie kan noch diagnostische noch therapeutische noch enige andere medische waarde worden ontleend.

040verloskunde is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatieteksten, omschrijvingen of overige informatie op de website.
Het gebruik van informatie van deze website geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

 

Verloskundige

040verloskunde

telefoon: 040 241 98 41 - spreekuurtijden
online: contactformulier
24/7 team roze: 06 107 209 08
24/7 team blauw: 06 301 551 21

Spreekuurlocaties


Eindhoven Noord - Pisanostraat 4

Eindhoven Zuid - Biesven 1

Aalst - Raadhuisstraat 6b

Waalre - Bergstraat 26

Catharinaziekenhuis - route 77 - Michelangelolaan 2

disclaimer | ©2004-2021 040verloskunde